Mensen


Jorrit Hoekstra

Jorrit onderzoekt voor organisaties hoe zij met complexe vraagstukken om moeten gaan. Sinds 2017 adviseert hij organisaties over de invloed van diversiteit op samenwerking binnen en tussen organisaties. Met zijn analytische blik ontrafelt hij de complexiteit van vraagstukken en draagt hij bij aan het lerend vermogen van organisaties.